הנחיות לשימוש בשרשראות לנסיעה בשלג

   

שרשראות שלג מיועדות לשימוש בתנאי שלג וקרח

 
שרשראות השלג משפרות את עבירות הרכב ומונעות החלקה של הרכב


שרשראות השלג תורכבנה על הגלגלים המניעים של הרכב


לפני ההרכבה יש לוודא שמידת השרשראות מתאימה למידת הצמיגים המורכבים ברכב

אין להרכיב שרשראות שלג שאינן מתאימות למידת הצמיגים

 

מהירות הנסיעה עם שרשראות שלג היא עד 50 קמ"ש

 

ניתן לנסוע עם שרשראות השלג נסיעה קצרה בקטע כביש ללא שלג במהירות עד 30 קמ"ש

 
אם מורכבות שרשראות שלג ללא מותחן אטומטי יש לעצור את הרכב אחרי נסיעה של כ 100 מטר

ולוודא שהשרשאות מותחות מספיק על הצמיגים או שיש לבצע מתיחה נוספת